INTERN BEGELEIDER

Debby Ramaker is onze IB-er(intern begeleider). Zij houdt zich bezig met het coördineren van de leerlingenzorg.

Er zijn altijd kinderen op school die wat extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze niet goed kunnen mee komen of juist meer nodig hebben (denk aan: meer -, hoogbegaafd ) of zich anders gedragen. Ik begeleid leerkrachten om deze zorg goed te kunnen geven.

Er worden handelingsplannen gemaakt en soms wordt er een individuele leerlijn opgezet. Verder kunnen leerlingen in de groepen 1 t/m 8 extra getoetst worden / extra hulp krijgen. Op dinsdag ben ik op school bezig met i.b taken.

De Toekomst     Ageommeleane 14, 8574 TN Bakhuizen     t 0514 - 58 12 14     info@rkpctoekomst.nl